Beveiliger Plus

Doel van de opleiding
Proactief handelen in Security: het aanleren van inzichten en vaardigheden binnen de context van Hospitality en Security

Geschikt voor

 • Beveiligingsmedewerkers
 • Surveillanten
 • Hospitality Personeel
 • Gastheren en –vrouwen
 • Personeel Openbaar Vervoer
 • Facilitair Personeel

Gedurende de opleiding Beveiliger Plus worden de (beveiligings-) medewerkers opgeleid in nieuwe inzichten en vaardigheden om makkelijk te kunnen omschakelen van een reactieve houding naar een proactieve houding in de beveiliging.

Beveiliger Plus houdt in dat je kennis draagt over en vaardigheden bezit om kwaadwillende te kunnen aanpakken. Deze werkwijze kun je in de eerste fase stadium herkennen. Dit wordt bereikt door een klantvriendelijke interventie waarmee je het incident daadwerkelijk kan voorkomen.

Beveiliger Plus

In deze opleiding wordt inhoudelijk het “Beveiliger Plus” als leerdoel gesteld.

“Beveiliger Plus” houdt in dat je kennis draagt en over vaardigheden beschikt met betrekking tot  de werkwijze van kwaadwillende, deze werkwijze in een vroegtijdige stadium kunt herkennen, en door een klantvriendelijke interventie het incident daadwerkelijk kunt voorkomen.

De opleiding Beveiliger Plus bestaat uit 4 dagen. In onderstaande module omschrijving is de inhoud van de opleiding verder omschreven.

Moduleomschrijving opleiding Beveiliger Plus

Module Service & Veiligheid – 2 dagen
Om iedere beveiliger met de proactieve beveiligingsvisie kennis te laten maken, starten wij met een basismodule Service & Veiligheid, die zicht geeft op de methodiek en de student kennis laat maken met de noodzakelijke gastvrije gedachte. Hierdoor creëren wij een verandering in de denkwijze bij de beveiligers van reactief naar proactief klantvriendelijk handelen.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Inzicht krijgen in proactief beveiligen
 • Bewustwording/awareness van de proactieve beveiligingsmethodiek
 • Commitment aan de proactieve beveiligingsmethodiek
 • denkwijzeverandering
 • Methodiek proactieve beveiliging aanleren
 • Herkennen van afwijkend gedrag
 • Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid (Hospitality)

Module Red Teaming – 1 dag, praktijk
In deze module gaan de medewerkers zelf ervaren wat afwijkend gedrag met hun doet. Zij kruipen als het ware in de huid van de kwaadwillende. Door dit zelf te ervaren gaan de medewerkers de proactieve methodiek beter begrijpen, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van de performance.

De module wordt afgesloten met een evaluatie waarin filmbeelden extra duidelijkheid verschaffen voor de student.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Red Teaming in praktijk
 • Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet

Module Security Questioning – 1 dag, theorie en praktijk
In deze module wordt aangeleerd hoe een klantvriendelijk gesprek kan worden ingezet om achter de intentie het afwijkende gedrag te komen. Juist deze module is bijzonder geschikt om het onderdeel gastvrijheid te combineren met beveiliging.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Klantvriendelijk gesprek voeren
 • Door vragen te stellen, achter intenties komen
 • Gedrag en houding
 • Spiegeleffect (wat en hoe zien andere personen jou)
 • Rollenspellen

Kosten: € 1.495,– exclusief examenkosten

Koffie, thee, fris en lunch zijn inbegrepen

Na het succesvol afronden van alle bovenstaande modules, ontvangt de cursist het diploma “Beveiliger Plus”. Tevens is de beveiliger, na positief resultaat, bevoegd om zich in te laten schrijven in het Nationaal Beveiligingsregister (NBR) en de titel RSP achter zijn familienaam te plaatsen.