BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar is een officieel erkende opsporingsbevoegdheid. Voor de BOA hoef je niet verplicht in dienst te zijn bij de Koninklijke Marechaussee of de politie. Als BOA help je de politie bij het opsporen van bepaalde strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Een BOA is een specialist in een bepaald vakgebied en doet taakgericht opsporingswerk. Je taken worden altijd beperkt tot één terrein. Denk maar aan een jachtopziener, parkeercontroleur, milieu-inspecteur, controleambtenaar voor de Drank- en Horecawet of sociaal-rechercheur.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

Onze e-learning opleiding basisbekwaamheid BOA bestaat uit 3 onderdelen:

  • Rechtskennis (theorie)
  • Combi-bon (theorie en praktijk)
  • Gespreks- en benaderingstechnieken (praktijk)

De theoretische lesstof bestudeer je zelfstandig via het online e-learning programma van Shadow Academy. In de praktijk oefen je met een professionele trainingsacteur. De doorlooptijd van deze opleiding bedraagt 4 maanden.

Eisen voor toelating

Er zijn geen eisen gesteld voor het volgen van deze opleiding.