ISPS

De veiligheid in de havens zijn aan de strengere eisen onderworpen, deze zijn vastgesteld in de internationale Ship and Port Facility Security code. Iedereen die werkzaam is op een haven locatie, valt onder de ISPS code en dient deze certificaat te beschikken. Je leert samen te werken met beveiligingsbeambten van maatschappijen (company security officer) en scheepsbeveiligingsbeambten (ship security officer).

De inhoud van de cursus

  • Scheeps- en havenactiviteit
  • Rapportage, documentatie en beveiligingsadministratie
  • Beveiligingsbewustheid en reacties in noodsituaties
  • Controle, inspectie, bewaking en toezicht
  • Ondersteuning scheepsbeveiligheidsbeambten bij identificatie van mensen die zich willen inschepen.
  • Organisatie van interne controles en beoordelingen van beveiligingsactiviteiten.
  • Havenfaciliteitsbeveiligingsplan
  • Kennis van actuele bedreigingen en patronen ten aanzien van beveiliging.
  • De ISPS Code en overige wet- en regelgeving