Omgang met agressiviteit

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die door de aard van hun werk in aanraking komt met verbale/fysieke agressie. Mensen die in de zorgsector werken, bij de politie, justitiƫle instellingen, sociale diensten of andere gemeentelijke instellingen kunnen deze cursus volgen.

Ons doel

  • Oplossingen vinden van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag.
  • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld.
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Het hanteren van conflicten
  • Samenwerkingsgedrag ontwikkelen

Er komen 5 onderdelen aan bod tijdens de cursus

  • Inleiding conflicttheorie
  • Agressie en agressieve situaties
  • Begripsbepaling en ervaringskader
  • Omgaan met agressie
  • Sociale weerbaarheid