Predictive Profiler Post (HBO)

Module leidinggevende – 7 dagen
De leidinggevende moet in staat zijn om het proactieve beveiligingsproces te implementeren in de organisatie en haar medewerkers te coachen in de methodiek. Hiervoor is de post HBO opleiding, Predictive Profiling theorie, die wij aanbieden onder licentie van de European Security Intelligence Foundation (ESIF). Een examen zal hiervoor worden afgelegd, dat bij voldoende resultaat recht geeft op het diploma Predictive Profiling theorie. Na het behalen van je theorie is  het mogelijk om het praktijkdiploma Predictive Profiling te behalen, dat recht geeft op de letters CSP (Certified Security Profiler) achter je familienaam.

Wat is Predictive Profiling
Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethodiek om een mogelijk criminele of terroristische actie in een vroeg stadium te ontdekken en te categoriseren. Dit wordt gebaseerd op de analyse van waargenomen afwijkend gedrag ineen situatie, bij een persoon of voorwerp. Hierdoor is het mogelijk incidenten vroegtijdig te stoppen en/of te voorkomen.

Doel van de opleiding
Je krijgt de mogelijkheid aangereikt om de proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling binnen jouw eigen organisatie te implementeren en ben je in staat om personen en situaties op basis van verdachte indicatoren te herkennen. Om vervolgens hierop adequaat te reageren. 
In onze vernieuwde opleiding wordt samen  tijdens de gehele opleiding een Standaard Operationele Procedure (SOP)/ werkopdracht t.b.v. jouw organisatie gemaakt, de kennis wordt daardoor direct toepasbaar voor jouw organisatie.

Predictive Profiling – voor wie is het diploma waardevol
Predictive Profiling kan in principe uitgevoerd worden door alle medewerkers die werken in het te beschermen gebied. De training is het meest geschikt voor professionals die met veiligheidsvraagstukken werken en incidenten in een vroeg stadium willen voorkomen;

 • security managers die verantwoordelijk zijn voor het integrale veiligheidsproces;
 • beveiligingsadviseurs binnen de overheid, het bedrijfsleven, non-profit organisaties en de zorg;
 • leidinggevenden van particuliere beveiligingsorganisaties;
 • managers die met geweld tegen medewerkers te maken hebben;
 • politiefunctionarissen, justitie en bijzondere opsporingsdiensten;
 • overheidsdiensten; bedrijfsrechercheurs; HR managers.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Risicoposities
 • SOP maken
 • Implementatie en borging methodiek
 • Werk- en denkwijze van kwaadwillende
 • Denken vanuit de tegenstander
 • Herkennen van afwijkend gedrag
 • Dreigingen en risico’s, diverse analyses
 • Het drie poorten model
 • Red Teaming
 • Leugendetectie
 • Security Questioning
 • Organisatie en personeel

Algemene informatie opleiding Predictive Profiling:
De opleidingen worden gegeven in het opleidingscentrum Den Haag, Zaandam en Aerdenhout.

Tijden:  van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Kosten: € 2.495,–
Examenkosten: € 150,–
Koffie, thee, fris en lunch zijn inbegrepen

Prakijkopdracht Predictive Profiling:
Na het behalen van het Diploma Predictive Profiling theorie is het mogelijk om ook het Diploma Predictive Profiling praktijk te behalen. Tijdens de uitwerking van het Diploma Predictive Profiling praktijk leer je jouw opgedane theoretische kennis toe kan passen ten behoeve van het ontwikkelen van een Standaard Operationele Procedure voor jouw organisatie.

Nadat de rapportage van de praktijkopdracht is gepresenteerd voor de examencommissie van de IBEX en het Diploma Predictive Profiling praktijk is behaald, kan je je inschrijven in het register bij de stichting N’Lloyd.

Je bent dan gerechtigd om de letters CSP (Certified Security Profiler) achter jouw familienaam te plaatsen.

Begeleidings- en examenkosten € 995,–

Security Profiler

Indien de voorgaande modules met succes zijn gevolgd (Beveiliger Plus), kan de beveiliger de opleiding Security Profiler volgen. Tijdens deze opleiding zijn veel praktijkoefeningen opgenomen.

In de opleiding Security Profiler wordt nader ingegaan op het te kunnen vaststellen van risicoposities, AMO’s (Aanvallers Methode van Operatie) en het opstellen van een SOP (Standaard Operationele Procedure)

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden

 • AMO’s kennen
 • VI’s herkennen en koppelen aan AMO’s
 • Dreiging ontkrachten
 • SOP inzicht, classificatie opvolging
 • Basis Security Questioning
 • Observatie

Tijden: van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Kosten: € 995,– inclusief examenkosten
Koffie, thee, fris en lunch zijn inbegrepen

Hiervoor zal een examen worden afgelegd, dat bij voldoende resultaat recht geeft op het diploma Security Profiler.  De titel SPE mag achter de familienaam worden geschreven, na inschrijving in het Nationaal Beveiligingsregister.