VCA

Basisveiligheid VCA of B-VCA vol is bedoeld voor mensen die werkzaamheden uitvoeren op plekken met een verhoogd risico, zoals bij een fabriek, werkplaatsen, bouwprojecten of installaties. Indien je in het bezit bent van het diploma, toont dit aan dat je over de basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) beschikt. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving, je kan onveilige situaties / handelingen herkennen en maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen.

Na de cursus weet je:

 • Hoe werkzaamheden veilig worden uitgevoerd;
 • Hoe risico‚Äôs tijdens het werk kunnen worden beperkt;

Kortom: door deze cursus word jouw veiligheidsbewustzijn verhoogd.

Inhoud

 • Arbeidsomstandigheden
 • De Arbowet
 • Risicopreventie
 • Afspraken maken
 • Gevaarlijke stoffen: gezondheidsrisico
 • Gevaarlijke stoffen: branden- en explosierisico
 • Hijsen en tillen
 • Struikelen, uitglijden, verstappen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Werken met machines en gereedschappen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkvergunning en gesloten ruimten

Aantal lessen
De cursus omvat 2 dagdelen gevolgd door het examen VCA.

Examen
Het examen wordt door een landelijk erkend VCA-examenbureau afgenomen en zal binnen jouw leslocatie of elders in de regio plaatsvinden. Nadat je bent geslaagd, krijg je een certificaat van bekwaamheid volgens de norm EN 45013. Het certificaat wordt erkend voor VCA-certificering. Het persoonscertificaat Basisveiligheid (VCA) en het persoonscertificaat Veiligheid voor Leidinggevenden zijn 10 jaar geldig. Deze certificaten dienen aan de Veiligheidschecklist VCA te voldoen.

Eisen voor toelating
Er zijn geen eisen gesteld voor het volgen van deze opleiding.